Iemand vermist? Wat nu? Volg onze stappen
Sarea: geïnitieerd door de politie, ontwikkeld met burgers.

Zoeken

In stap 1 zijn er snel locaties gecheckt. Nu is het van belang dat gebieden gestructureerd en nauwkeurig(er) worden doorzocht. Met onderstaande tips kan je gestructureerd zoeken. Zorg dat er wordt bijgehouden waar al is gezocht, om zo gebieden (voorlopig) uit te sluiten. 

1. Locaties bepalen

Op deze kaart kan je de te doorzoeken gebieden uitlichten en kan je bijhouden waar al is gezocht.

  • Probeer je te verplaatsen in de vermiste persoon en denk vanuit deze gedachte nogmaals na over wat de vermiste van plan was om te doen. Het kan ook helpen om naar de laatst bekende locatie(s) toe te gaan en vanaf daar te bedenken waar de persoon naartoe kan zijn gegaan.
  • Bepaal op basis van nieuwe informatie of ideeën mogelijke gebieden waar de vermiste kan zijn of kan zijn geweest.
  • Waar kan de vermiste zijn op basis van zijn of haar interesses en gebruikelijke patronen? Denk aan (werk)roosters, agenda’s, hobby’s of gewoontes.
  • Koppel de interesses en routines aan mogelijke vindlocaties. Was de persoon bijvoorbeeld aan het wandelen? Kijk dan naar wandelroutes. Houdt de persoon van voetballen? Kijk dan bij voetbalvelden.

Neem nieuwe informatie mee in het zoekplan. Ga niet zomaar in op meldingen of tips van anderen. Beoordeel deze eerst op betrouwbaarheid. Focus op zekerheden en niet op onzekerheden.

Doorzoek de gebieden nu uitgebreider en gestructureerder en verwerk dit in het logboek.

Maak hier een overzicht van zodat je uiteindelijk een lijst hebt met de mogelijke locaties waar de persoon zich kan bevinden of kan zijn geweest. Deze kan je aanvullen met nieuwe mogelijke vindlocaties en (voorlopig) afvinken indien de locatie is doorzocht.

2. Zoekgebieden verdelen

Maak deze zoekvakken niet te groot. Laat de grootte van de zoekgebieden afhangen van de omgeving waar wordt gezocht. Dit komt de nauwkeurigheid ten goede.

Was de vermiste bijvoorbeeld aan het voetballen op een voetbalveldje in de buurt? Selecteer dan het zoekvak, of de zoekvlakken, waar het voetbalveldje in ligt.

Deze zoekgroep gaat dit vak doorzoeken en koppelt dit terug aan de coördinator als dit vak is doorzocht. Daarna kan deze groep weer zoeken in een ander zoekvak. 

Doorzoek dus niet enkel de locatie waar je denkt dat de persoon zich kan bevinden. Doorzoek het hele zoekvak waar de locatie zich in bevindt. Op deze manier zoek je ook in de nabije omgeving en is het duidelijk waar je hebt gezocht. Hierdoor kunnen gebieden (voorlopig) worden uitgesloten.

Op deze wijze zorg je ervoor dat er eerst wordt gezocht op plekken met de grootste kans dat de vermiste zich daar bevind of daar is geweest als eerste worden doorzocht.

Een zoekgroep laat aan de coördinator weten als een zoekvak is doorzocht. Noteer dit in het logboek en geef de doorzochte plekken op de kaart een kleur met een (markeer)stift. Op deze wijze kan er gestructureerd worden gezocht in een (groot) zoekgebied.

Laat iemand anders de tips uitlopen en niet de personen die een toegewezen gebied toebedeeld hebben gekregen.

Blijf bij de opgedragen taak. Er is een kans dat er anderen door hun gebied lopen voor het uitlopen voor de door hen verkregen tips. 

3. Zoek zorgvuldig

Het kan zijn dat je sporen tegenkomt. Tref je een spoor aan? Laat dit meteen weten aan de coördinator. Zorg ervoor dat je geen nieuwe sporen achterlaat en zorgvuldig handelt wanneer je een spoor aantreft. Lees hier de tips over de omgang met sporen.

Dit kunnen bijvoorbeeld sporen van een auto bij een sloot zijn, voetsporen in het bos of ingetrapt gras. Meer tips over het herkennen van sporen vind je hier.

Het zoeken kan soms erg lang duren. Onderschat dit niet.

Zo voorkom je dat je onbedoeld sporen achterlaat of wordt afgeleid

Zorg voor een gepaste outfit aan. Denk aan goede schoenen en aan regenkleding. Neem eventueel een stok mee waarmee je in bebossing kan kijken.

Heb respect voor andermans eigendommen en vraag eerst toestemming om te zoeken op iemand anders terrein. 

Neem bijvoorbeeld een powerbank mee om je telefoon tussentijds op te laden. 

Wees je bewust

Zoeken met een speurhond in een gebied waar je al met een (grote) groep mensen hebt gezocht is niet meer mogelijk. Denk hier vooraf over na en bespreek het eventueel met de politie.
 
Mocht er een belangrijke aanwijzing of een spoor zijn aangetroffen, dan is vaak de eerste intentie om het gebied met meerdere mensen grondig te doorzoeken. Dit soort grootschalige zoekacties vergen uiterste zorgvuldigheid, coördinatie en structuur.

Zo voorkom je dat een mogelijk opsporingsonderzoek wordt beschadigd.

Ga op dezelfde lijn staan, steek beide armen uit om de afstand te bepalen tussen de zoekers en loop gelijktijdig door het gebied op een lijn.

Scroll naar boven